Stort genomslag för Stockholm Data Parks i internationell media

Den 24 januari lanserades Stockholm Data Parks, ett samarbete mellan Fortum Värme, Stockholm Stad, Invest Stockholm, Ellevio och Stokab med syfte att locka stora internationella datahallar till Stockholm för storskalig värmeåtervinning. Öppen Fjärrvärme fast i större skala. Hur har det tagits emot på marknaden? Över förväntan.

Den mediala uppmärksamheten för Stockholm Data Parks har sedan lanseringen varit stor och flera större, internationella medier som Computer Weekly, Datacenter Dynamics, Silicon Republic och Fast Company har uppmärksammat nyttan och de positiva effekterna av värmeåtervinning från datahallar. Förutom den unika möjligheten som Stockholm erbjuder i form av befintlig infrastruktur för fjärrkyla och fjärrvärme tillsammans med ett lågt elpris, bidrar Stockholm Data Parks även till att korta time-to-market genom att erbjuda färdiga siter. Se samtliga artiklar om Stockholm Data Parks i internationell media.

“Wasting hot air should be a thing of the past”
Även på sociala media har uppmärksamheten riktats mot Stockholm Data Parks och förutom ett aktivt twitterflöde har flera inlägg gjorts på Linkedin. Bland annat skriver Henrik Palmgren, Head of Data Center Segment på ABB, “Wasting hot air should be a thing of the past”. Han pekar på vikten av att företag gör vad de kan för att bidra till en bättre miljö där värmeåtervinning blir en självklarhet läs hela inlägget från Henrik Palmgren på ABB.

Samtidigt talar Interxions vd Peder Bank, i en artikel på Stockholm Data Parks hemsida, om den konstant ökande dataanvändningen och lösningar kring co-location och det faktum att värmeåtervinning är en viktig del i ambitionen om gröna datahallar. Läs hela artiklen med Ineterxions vd Peder Bank.

Just nu pågår ett flertal konferenser på olika platser i USA där Stockholm Data Parks finns representerade. Läs mer på Stockholm Data Parks hemsida samt på Linkedin och Twitter.