Stort internationellt intresse för Fortum Värmes Öppen Fjärrvärmekonferens om återvunnen energi från datahallar

Den 21 januari 2015 anordnade Fortum Värme en internationell konferens i Kista, Stockholm, på temat återvunnen energi från datahallar. Fortum Värme är först i världen med att erbjuda en marknadsplats för överskottsvärme vilket skapade ett stort internationellt intresse från såväl inbjudna åhörare som talare. Bland talarna fanns bland andra Dr. Nicolas Dubé från HP, Kevin Slover , Director Data Centre Global Property Selection, LLC samt Stockholms Finansborgarråd Karin Wanngård.

dube

Dr. Nicolas Dubé från HP

  

Stockholm först i världen

Fortum Värmes koncept Öppen Fjärrvärme, som möjliggör för bl.a. datahallar att sälja sin överskottsvärme till marknadspris, gör Stockholm till en världsunik etableringsplats. Nu vill Fortum Värme locka fler datahallar att etablera sig i Stockholm så att överskottsvärme kan tas till vara i samhället istället för att fläktas bort.

Fortum Värmes VD Anders Egelrud var på plats och poängterade bland annat konkurrensfördelen Stockholm besitter.

– Öppen Fjärrvärme är intressant ur mer än ett ekonomiskt- och hållbarhetsperspektiv då det ger Stockholm ett försprång gentemot andra städer i konkurrensen om datahallar. Med denna konkurrensfördel finns en enorm potential för stadens tillväxt och i synnerhet för Kista att ta ledarpositionen som Europas främsta nav för informations- och kommunikationsteknikföretag, sa Anders Egelrud, VD Fortum Värme.

En av talarna, Nicolas Dubé, uttryckte behovet av mer hållbar drift och en önskan att fler datahallar placerar sig i just städer som Stockholm.

-Alla världens datahallar förbrukar lika mycket energi som hela Tyskland på ett år. Med den utvecklingen säger det sig själv att driften behöver bli mer hållbar. Vi ser att det är en fördel att placera datahallar i städer som har ett fjärrvärmesystem som kan ta hand om överskottsvärmen. Min förhoppning är att fler datahallar placerar sig i städer som Stockholm, som redan har ett utbyggt fjärrvärmesystem. På så sätt kan vi bidra till att minska koldioxidutsläppen, sa Nicolas Dubé på plats i Kista.

Den främsta anledningen till intresset ligger i lönsamheten som datahallar kan generera genom att sälja sin överskottsvärme. För många datahallar rör det sig om värme för miljonbelopp som nu kan säljas istället för att kasseras. Därtill finns även ett stort intresse i att minska sin miljöpåverkan och bidra till ett mer hållbart samhälle. Bara värmen från befintliga datahallar i Stockholm skulle kunna värma 60 000 lägenheter om de var anslutna till Öppen Fjärrvärme.