Svensk Fjärrvärme lovordar lösning där överkapacitet bidrar till fjärrkyla

I senaste numret av Svensk Fjärrvärme står att läsa om Fortum Värmes nya lösning för att tillvarata överskott av kyla som annars går till spillo. Lösningen har utvecklats inom ramen för projektet Öppen Fjärrvärme och lämpar sig speciellt för datahallar med stort behov av kyla och vars överkapacitet nu kan bidra i produktionen av fjärrkyla.

Läs mer om hur överkapacitet hos datahallar bidrar till fjärrkyla