Techworld: Det du kan i dag ger dig inget försprång i morgon

Vi har inlett ett projekt tillsammans med Fortum där vi levererar in all överskottsvärme så att den kan användas till att värma byggnader. Inom det här området har de nordiska länderna en unik position. Det spännande är att projektet har utvecklats i tät symbios mellan tekniska lösningar och ekonomi, i det gränslandet finns det mycket att göra. Det du kan i dag ger dig inget försprång imorgon. Läs hela artikeln här