Techworld: Hallå där Per Gullbrand…

Vanligtvis pratar vi mycket om gratis kyla, tack vare vårt kalla klimat, men mindre om vad vi gör vi med all värme. Överskottsvärme är värdefullt. Bara från datahallarna i Stockholm kommer 500 gigawattimmar överskottsvärme som vi skulle kunna ta vara på. Läs hela artikeln här