Trädgårdsavfall blir biokol och fjärrvärme i Högdalens nyligen invigda biokolsanläggning

Onsdag 29 mars invigdes en ny biokolanläggning i Högdalen – ett världsunikt projekt som rönt mycket uppmärksamhet. Öppen Fjärrvärme är en del av lösningen då anläggningen, förutom att omvandla stockholmarnas trädgårdsavfall till biokol, även producerar klimatpositiv fjärrvärme. Energin från pilotanläggningen räcker till att årligen värma 80 lägenheter.

Det är Stockholm stad som gett Stockholm Vatten och Avfall i uppdrag att leda genomförandet av projektet som heter Stockholm Biochar Project. Trafikkontoret i Stockholm stad deltar som användare av biokol och Fortum Värme deltar som mottagare av värme.

Den nya biokolsanläggningen är ett sätt för stockholmarna att bli av med trädgårdsavfall och samtidigt bidra till att motverka klimatförändringar. Här förvandlas trädgårdsavfall till biokol och pyrolysgas. Då gasen bränns bildas överskottsvärme som värmer vatten till fjärrvärmenätet. Biokolet i sin tur blir näring i stadens trädplanteringar och när träden frodas binder de mer koldioxid. 4 kilo trädgårdsavfall blir 1 kilo biokol. Stockholm Vatten och Avfalls mål är att bygga ut anläggningen som på sikt kan stå för uppvärmningen av 400 lägenheter. Fortum Värme undersöker dessutom möjligheten att bygga en riktigt stor anläggning.

– Vi tittar på om man kan kombinera en biokolsanläggning med kraftvärmeverk och annan stadsnära energiproduktion som överskottsvärme, allt för att skapa en mer cirkulär ekonomi i urbana hållbara städer, säger Fortum Värmes vd Anders Egelrud.

Projektet har tidigare uppmärksammats i Ny Teknik, Dagens Nyheter och flera andra tidningar och även fått en del uppmärksamhet internationellt.

Läs mer i DNs artikel om den nya biokolsanläggningen