Utvärdering och utveckling för ett storskaligt Öppen fjärrvärme i framtiden

Genom Öppen fjärrvärme tar vi tillsammans med våra kunder vara på energi som annars skulle gå förlorad. Istället för att kyla bort den överskottsvärme som alstras från till exempel datahallar eller kyl- och frysdiskar i livsmedelsbutiker leds den in till våra fjärrvärme- eller fjärrkylanät. I år drivs Öppen fjärrvärme som ett pilotprojekt där vi utvecklar en helt ny marknad för återvunnen energi i Stockholm.

I pilotprojektet Öppen fjärrvärme samarbetar vi med ett tiotal piloter som säljer sin överskottsvärme till oss. Våra samarbetspartners i projektet är till största del livsmedelsbutiker och datahallar men även andra företag och organisationer som har ett överskott av värme hela eller delar av året.
Under 2013 ska vi tillsammans med pilotdeltagarna utveckla tekniska och ekonomiska lösningar som gör att det uppstår kostnadsbesparingar och miljövinster för alla inblandade. Målet är att Öppen fjärrvärme ska lanseras i full skala 2014.

Per Gullbrand

– Vi utvärderar pilotanläggningar under 2013 för att dra lärdomar inför ett storskaligt Öppen fjärrvärme i framtiden. Vi har ett mycket bra samarbete med våra piloter och tillsammans löser vi de tekniska och affärsmässiga utmaningar som finns inom utvecklingsprojektet. Min vision är att Öppen fjärrvärme ska bidra till att skapa världens bästa energisystem i Stockholm, säger Per Gullbrand, chef för produktledning på Fortum Värme.

I nuläget har fem anläggningar tagits i drift. Det är Östermalmshallen, Ica Vanadis, en stor affärsbank samt Coop-butikerna i Rådhuset och Hammarby Sjöstad. Under sommaren och hösten planeras övriga driftsättningar att genomföras. Det pågår dessutom förhandlingar med ytterligare ett antal kunder.

Förutom ett intensivt arbete med tekniska lösningar och installationer pågår löpande utvärdering och utveckling för att ta fram skalbara lösningar till en bredare lansering. Närmast kommer vi att anordna en pilotkonferens 4 juni och ett seminarium 5 juni med fokus på förutsättningar för lönsam värmeåtervinning från livsmedelsbutiker, saluhallar och kyl-/fryslager. Med seminariet vill vi etablera en dialog med företag, forskare och myndigheter för att tillsammans utveckla marknaden för Öppen fjärrvärme.

Det går inte längre att kommentera.