”Vad kan vara mer miljömedvetet än att energin från våra servrar kommer till nytta i fjärrvärmenätet?”

Datahall Bahnhof

Bahnhof AB som levererar bredband, telefoni och olika internettjänster till företag driver idag tre datacenters i Stockholms innerstad med en sammanlagd restvärmeeffekt på runt 1MW. Dessutom är kraftig tillväxt att vänta genom en offensiv kapacitetsutbyggnad.

I pilotprojektet deltar Bahnhof med deras två nyaste anläggningar, Bahnhof – Thule och Bahnhof –  Pionen. Thule är det största och modernaste datacentret i Stockholms innerstad. De båda anläggningarna har lite olika förutsättningar och därmed kommer de tekniska leveranserna att se lite olika ut. Ffån både Thule och Pionen kommer Bahnhof att leverera till fjärrvärmeprimär och fjärrvärmereturen.

– Vår bransch har länge utvecklats mot att bli mer och mer medveten om värdet av att driva datacenter på ett miljömässigt effektivt sätt. Genom att vi valt att bygga datacenter i innerstaden så har vi mycket goda möjligheter att komma igång med värmeåtervinning. Vad kan vara mer energieffektivt och miljömedvetet än att all energi som servrarna använder kommer till nytta i fjärrvärmenätet? säger Gustav Bergquist, Teknisk chef på Bahnhof.

Nu hoppas Gustav Bergquist att de hittar nya tekniska lösningar som så effektivt som möjligt tar tillvara på företagets överskottsvärme, och att de tillsammans med Fortum Värme hittar nya samarbetsformer där de ömsesidigt drar nytta av varandras anläggningar och infrastruktur.

Men vägen dit kan komma att kantas av utmaningar.

– Den största utmaningen tror jag är att få verkligheten att bli lika bra som kalkylerna. Det är där teorin möter praktiken de största utmaningarna finns. En annan utmaning är att våra anläggningar redan har extremt tillförlitliga kylsystem och sofistikerade styr- och regleringsmekanismer, som nu ska dockas in i ett externt system på ett tillförlitligt och säkert sätt. Jag känner mig dock trygg i kompetensen hos vår egen personal som har som sin enda uppgift att jobba med våra anläggningars försörjningssystem. De kan och vet precis hur våra system är uppbyggda och hur de kan modifieras med minimal risk, säger Gustav Bergquist.

I tisdags sände ABC om Bahnshofs deltagande i Öppen fjärrvärme, där förutom Gustav Bergquist även Fortums Lena Gunnarsson intervjuades. Se inslaget nedan.