Trädgårdsavfall blir biokol och fjärrvärme – ett samarbete med stor klimatnytta

I slutet av december uppmärksammade DN.Sthlm ett projekt med världens första urbana kolsänka i Högdalen, Stockholm, där bland andra Öppen Fjärrvärme är en del av lösningen. Här förvandlas trädgårdsavfall, som gamla julgranar, till biokol och pyrolysgas. Då gasen bränns bildas överskottsvärme som värmer vatten till fjärrvärmenätet.

Den nya biokolsanläggningen på Högdalen planeras att invigas den 29 mars. Stockholmarna kommer att vara med och bidra genom att lämna sitt trädgårdsavfall som blir biokol som i sin tur blir näring i stadens trädplanteringar. När träden frodas, binder de mer koldioxid. Värmen som processen skapar återvinns in i Fortum Värmes fjärrvärmenät så att stockholmarna får varmt i huset och kan njuta av en varm dusch.

Läs hela DNs artikel om den urbana kolsänkan i Högdalen