Värmeåtervinning ska locka datahallar till Stockholm

Fjärrvärmetidningen 5/6 september 2016
Värmeåtervinning till fjärrvärmenätet ska öka Stockholms möjligheter att locka till sig nya datahallar på den internationella marknaden. En rad aktörer står bakom Fortum Värme för att förverkliga den visionen. En lägre elskatt kan bli en bra draghjälp.

Läs hela Fjärrvärmetidningens artikel om värmeåtervinning i datacenter
Läs även den sammanhörande artikeln om skattelättnad för datacenter